Lưu, Lê Văn, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, and Hoàng Hải Sơn. 2017. “PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 27 (1):27-31. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9379.