Tô, Trần Đình, and Vy Quốc Hải. 2017. “XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (1):6-13. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9376.