Lê, Trần Thành, Phạm Quý Nhân, and Vũ Thanh Tâm. 2012. “MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (4):674-80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/553.