Tâm, Đào Ngọc Hạnh, Hoàng Thái Lan, and Dương Văn Vinh. 2014. “A Comparison of Ionospheric Parameters Observed over Ho Chi Minh City With IRI-2007 Predictions”. Vietnam Journal of Earth Sciences 35 (3):258-64. https://doi.org/10.15625/0866-7187/35/3/3697.