Lý, Nguyễn Đức, Nguyễn Thanh, and Lê Thị Thúy Hiên. 2011. “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):386-92. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/346.