Hải, Hà Quang. 2011. “ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):306-14. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/337.