Duẩn, Bùi Văn, Nguyễn Công Thăng, Nguyễn Văn Vượng, and Phạm Đình Nguyên. 2013. “The Magnitude of the Largest Possible Earthquake in the Muong La - Bac Yen Fault Zone”. Vietnam Journal of Earth Sciences 35 (1):53-59. https://doi.org/10.15625/0866-7187/35/1/3038.