Phuc, La The, Hiroshi Tachihara, Tsutomu Honda, Luong Thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Hoang, Yuriko Chikano, Katsuji Yoshida, Nguyen Thanh Tung, Pham Ngoc Danh, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham Gia Minh Vu, Nguyen Thi Mai Hoa, Hoang Thi Bien, Truong Quang Quy, and Nguyen Trung Minh. 2018. “Geological Values of Lava Caves in Krongno Volcano Geopark, Dak Nong, Vietnam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 40 (4):299-319. https://doi.org/10.15625/0866-7187/40/4/13101.