Tô, Trần Đình, and Dương Chí Công. 2008. “Chuyển động tuyệt đối Khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái Qua Thái Nguyên) Theo số liệu đo GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (4):374-79. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11771.