Lương, Nguyễn Văn, and Nguyễn Văn Dương. 2008. “Cơ Chế hình thành động đất sóng thần cực đại Trong đới Hút chìm Manila, Philippin”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (4):336-44. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11766.