Hùng, Phạm Văn. 2008. “Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ Tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (4):314-22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11764.