Phương, Nguyễn Hồng, and Phạm Thế Truyền. 2008. “Đánh Giá Khả năng bị tổn thương Do động đất Cho Thành phố Hà Nội”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (2):185-93. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11755.