Tô, Trần Đình. 2008. “Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La Qua kết Quả đo GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (2):170-75. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11753.