Phương, Tạ Hòa, Đặng Văn Bào, Nguyễn Văn Vượng, Vũ Cao Minh, and Phạm Văn Lực. 2008. “Một số Giá trị địa chất - cảnh Quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công Viên Địa cảnh (Geopark)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (2):105-12. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11742.