Vượng, Bùi Trần. 2018. “Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (4):446-57. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11695.