Túc, Nguyễn Đăng. 2018. “Nghiên cứu trượt lở Khu vực Móng Sến - Sapa”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (2):193-201. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11660.