Sơn, Võ Thanh. 2018. “Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam Và Ấn Độ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (1):43-50. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11569.