An, Lê Đức, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, and Nguyễn Ngọc Thành. 2018. “Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam Qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (1):25-33. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11567.