Phương, Tạ Hòa, and Nguyễn Ngọc Khôi. 2007. “Kết Quả Nghiên cứu bổ Sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29 (1):1-8. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11504.