Lạc, Mai Văn. 2004. “Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến Trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam Và các vùng Kế cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (4):349-55. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11499.