Nghi, Trần, Hoàng Anh Khiển, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thanh Lan, and Đinh Xuân Thành. 2004. “Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý Trong mối Quan hệ với Pha biển tiến Flandrian Khu vực Đồng bằng Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (4):313-18. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11494.