Toán, Nhâm Văn, and Lại Kim Bảng. 2004. “Chỉ Tiêu ‘nhiệt lượng giới hạn’ Và sự lựa chọn mục đích Khai thác mỏ Than bùn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):188-90. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11477.