Khôi, Nguyễn Ngọc. 2004. “Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia Trong các mỏ đá Quý Việt Nam Và công nghệ xử Lý nhiệt”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):162-69. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11474.