Dương, Trần Văn, and Trần Trọng Huệ. 2004. “Xây dựng bản đồ dự báo Tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình”. Science of the Earth 26 (2):151-61. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11473.