Hảo, Trương Quang, and Võ Thanh Sơn. 2004. “Đặc điểm Vecto cảm ứng biến Thiên từ Hai Bên đứt gãy Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):136-45. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11471.