Lan, Hoàng Thái. 2018. “Biến Thiên ngày đêm của lớp điện Lý F tại Tp. Hồ Chí Minh Trong Giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (1):73-77. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11451.