Tân, Mai Thanh, and Hoàng Ngọc Đang. 2002. “Sự phân bố Và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (4):368-72. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11420.