Chương, Văn Đức, Nguyễn Thế Thôn, Trần Văn Thắng, Lê Triều Việt, Phan Doãn Linh, and Văn Đức Tùng. 2002. “Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (3):280-81. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11408.