Sơn, Lê Tử, and Nguyễn Thị Cẩm. 2002. “Hiệu chỉnh Giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều Tra Trong nhân dân (1903-1962)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (3):227-32. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11398.