Hằng, Huỳnh Thị Minh, and Bùi Trọng Vinh. 2002. “Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu Tai biến dầu tràn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (1):16-24. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11374.