Hoàng, Nguyễn Văn, Trần Trọng Huệ, and Lê Thị Minh Tâm. 2001. “Áp dụng phương pháp đánh Giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông Khi khảo sát sông Vu Gia Và Thu Bồn (Quảng Nam)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):396-408. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11357.