Hùng, Phạm Văn. 2001. “Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):370-77. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11354.