Thơm, Bùi Văn. 2001. “Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy Khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ Khe nứt cộng ứng)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):362-69. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11353.