Tô, Trần Đình. 2001. “Đánh Giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại Khu vực Ba Vì - Tam Đảo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (1):42-48. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11309.