Trịnh, Phan Trọng, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Đăng Túc, and Bùi Thị Thảo. 2000. “Hoạt động Kiến tạo Trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (4):325-36. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11264.