Giảng, Nguyễn Văn. 2012. “Động Đất ở Haiti”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (1):91-93. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1003.