HÙNG, T. Q.; POLIYAKOV, G.; SHELEPAEV, P.; HÒA, T. T.; PHƯỢNG, N. T.; BALYKIN, P.; IZOKH, A.; NIÊN, B. Ấn; SUKHORUKOV, P. Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa. Science of the Earth, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 8–17, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/1/993. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/993. Acesso em: 5 feb. 2023.