PHỒN, L. K.; SƠN, N. T.; NAM, N. V.; TUẤN, N. A. Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 4, p. 299–306, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/4/9719. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9719. Acesso em: 29 jan. 2022.