CƯỜNG, N. Q.; THÀ, H. V.; LAN, N. M. Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan "Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng và địa chất miền Bắc Việt Nam". Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 287–288, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/3/9713. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9713. Acesso em: 21 mar. 2023.