VÂN, N. K.; THỦY, Đỗ L. Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, "Mưa lớn trái mùa" vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 279–286, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/3/9712. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9712. Acesso em: 25 jun. 2022.