KỲ, N. Đình; ANH, L. T. Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 273–278, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/3/9711. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9711. Acesso em: 21 may. 2022.