XUYÊN, N. Đình; MINH, N. L.; HÙNG, N. T. Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 193–200, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/3/9687. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9687. Acesso em: 18 jun. 2024.