TOÀN, Đinh V.; TUYẾN, Đoàn V.; BẮC, T. V. Bề dày tầng trung hòa về nhiệt và độ sâu đảm bảo độ tin cậy cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 178–183, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/2/9684. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9684. Acesso em: 29 may. 2024.