LẠC, M. V.; THƯ, V. A.; THƯỢC, Đỗ T. B. Phân dị sinh thái và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 139–147, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/2/9680. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9680. Acesso em: 26 may. 2024.