SƠN, L. T.; XUYÊN, N. Đình. Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 44–52, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/1/9668. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9668. Acesso em: 10 aug. 2022.