HIẾU, P. T.; CHEN, F.; MẼ, L. T.; TÚ, V. L.; THỦY, N. T. B. Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 23–29, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/1/9664. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9664. Acesso em: 29 jan. 2022.