TÂM, B. M.; THỦY, N. T. B.; CHEN, F.; HÒA, T. X. Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 17–22, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/1/9663. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9663. Acesso em: 27 jan. 2022.