MINH, L. H. Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 287–288, 2005. DOI: 10.15625/0866-7187/27/3/9436. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9436. Acesso em: 22 apr. 2024.