TÙNG, Đỗ H. Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 282–286, 2005. DOI: 10.15625/0866-7187/27/3/9435. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9435. Acesso em: 22 jul. 2024.