THÀNH, T. T. M.; HÙNG, P. Q.; DƯƠNG, N. Ánh. CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 181–196, 2005. DOI: 10.15625/0866-7187/27/2/9413. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9413. Acesso em: 1 dec. 2021.